Türkiye’de Vinç Sektörünün Lider Sigortacısı!

3.Şahıs Sorumluluk

Sorumluluk Güvencesi

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, işletmelerin ve bireylerin, kendileri, yanlarında çalıştırdıkları kişiler ve aile üyeleri ile ilgili hukuki sorumluluklarına karşı maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle meydana gelebilecek hukuki sorumlulukları, poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar korur.

Sigorta Teminat Kapsamı:

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, işletmelerin iş faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleşen olaylar sırasında meydana gelebilecek hukuki sorumlulukları kapsar. Bu sorumluluklar şunları içerir:

  • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri.
  • Üçüncü kişilere ait mallarda meydana gelen maddi zararlar nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri.

Sigorta teminatı, sigortalının poliçede belirtilen iş faaliyetleri, sıfatları ve yasal ilişkileri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı uyarınca üstlendiği yasal sorumluluğu kapsar. Bu sorumluluk, poliçede belirtilen teminat limitleri ile sınırlıdır.

Hukuki Güvence ve Finansal Koruma: Korkmadan İlerleyin

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile işletmeniz, kişisel varlıklarınız ve aileniz hukuki risklere karşı güvence altında olur. Bu sigorta, maddi ve bedeni zararlar nedeniyle ileri sürülen tazminat taleplerinin finansal etkilerini hafifletir ve hukuki koruma sağlar.

Artık geleceğinizi ve varlıklarınızı düşünmeden işlerinizi sürdürebilirsiniz. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, güvence ve koruma arayışınıza yanıt verirken, sizi finansal belirsizliklerden ve hukuki sorumluluklardan korur.

Risklere Karşı Hazırlıklı Olun

Bilin ki, Geleceğe Güvenceyle Bakıyorsunuz.