Türkiye’de Vinç Sektörünün Lider Sigortacısı!

İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, iş yerlerinde ve iş yeri dışında çalışanlarınızın iş kazaları sonucunda doğabilecek yasal sorumluluklarını kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işverenlerin ve işverenlerle hizmet sözleşmesi yapmış olan işçilerin veya hak sahiplerinin işverenden talep edebileceği tazminatları karşılar. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak sağlanan yardımların üzerinde ve dışındaki tazminat taleplerini de poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.

Sigorta Teminatı Kapsamı:

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, iş yerinde ve iş yeri dışında gerçekleşen iş kazaları sonucu işverenin üstlenmesi gereken yasal sorumlulukları içerir. Sigorta, işverenlerin işçilerinin veya hak sahiplerinin talep edebileceği tazminatları karşılar. Bu tazminatlar iş kazalarının neden olduğu maddi ve bedeni zararları içerebilir.

Ayrıca, aynı kurum tarafından işverene karşı açılan iş kazalarından kaynaklanan rücu davaları sonucunda işverenin ödemesi gereken tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır. İşverenler, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir endişe duymadan işlerini sürdürebilirler. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, işverenlere finansal güvence ve hukuki koruma sunar.

Hukuki Güvence ve Finansal Koruma: İşverenlerin İhtiyaçlarına Yanıt Verir

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, işletmelerin ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirirken finansal ve hukuki risklerden korunmasını sağlar. Bu sigorta, işverenlerin iş kazaları sonucu doğabilecek mali yükleri hafifletir ve hukuki koruma sunar. İşverenler, artık işlerini daha güvende ve huzurla yönetebilirler. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ile geleceğinizi koruma altına alın ve işinizin büyümesine odaklanın.”

Risklere Karşı Hazırlıklı Olun

Bilin ki, Geleceğe Güvenceyle Bakıyorsunuz.