Seyahat Sigortası

Sigortalı, yurtiçi ve yurt dışı seyahatleri esnasında karşılaşabileceği ani ve harici kazalar ile hastalıklara karşı teminat altına alınır. Seyahat Sigortası ile alınabilecek teminatlar:

Sigortalının seyahati esnasında, aniden hastalanması, yaralanması durumunda; hastane, ameliyat ve tedavi giderleri ve ilaç giderleri 30.000 Euro’ya kadar karşılanmaktadır. Sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgâhına dönüşü giderleri karşılanmaktadır.

Sigortalının vefatı halinde, cenazenin ülkesine getirilmesi giderleri karşılanmaktadır.

HASAR İHBAR HATLARI

ANLAŞMALI SERVİSLER