ucuzsigortam.com

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İş yerinde ve iş yeri dışında çalıştığınız yerlerde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır.

 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Bir işi yaparken etrafınıza veya bir kişiye zarar mı verdiniz
KORKMAYIN Artık Sigortalısınız.
İş yerinde veya iş yeri dışında çalıştığınız yerlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

TEKLİF İSTEYİN